Våre tjenester

OMBYGGING

Er du misfornøyd med romfordelingen eller planløsningen i ditt hus? Dersom du for eksempel eier en tomannsbolig og vil bygge denne om til enebolig, tar vi på oss denne jobben med glede. Byggmester Amund Lone tilbyr deg ombygging til avtalt tid, og kan garantere for god kvalitet. Spør oss gjerne dersom du ønsker forslag til ombygging.

Tilbygg & Påbygg

Dersom du eier et hus som er for trangt, og du har dårlig plass, kontakt oss! Byggmester Amund Lone kan hjelpe deg med oppføring av tilbygg som vil gi deg bedre plass.

GARASJE & CARPORT

Vi utfører oppføring av garasje og carport, størrelse etter ønske.

Det finnes mange muligheter innen garasjer. Du kan få enkel, dobbel, med og uten boder, med loft/hems, garasje med carport, eller kundetilpasset etter ditt ønske.

Terrasse & Balkonger

Vi lager terrasser, balkonger, verandaer og altaner, samt fjerner gamle eller bygger på eksisterende.

Når sommeren kommer er det fint å ha et sted å grille, samle venner eller holde middagsbesøk for familien. Vi tilbyr et komplett anbud på en altan, balkong, terrasse eller veranda – skreddersydd for deg som kunde.

Nybygg

Byggmester Amund Lone fører opp nybygg, og kan via samarbeidspartnere tilby nøkkelferdige hus. Du bestemmer selv hvordan ditt drømmehus skal se ut – du velger design, arkitektur og funksjonalitet. Tenk på at ditt hus vil være ditt hjem i mange år framover, kanskje for resten av ditt liv?

RADONSANERING

Hva er radon?

Radon er en radioaktiv edelgass som ikke kan sees, smakes eller luktes. Den kan kun påvises ved hjelp av måling.

Radon er den tyngste gassen av grunnstoffene, og er den eneste edelgassen som er radioaktiv. Den er også den sjeldneste gassen i atmosfæren. Radon er giftig og kreftfremkallende.

Radon dannes når Radium brytes ned, og Radium er et datterprodukt av uran, som igjen er et grunnstoff som finnes naturlig i all berggrunn og jordsmonn. Radon frigjøres til jordluften og kan trenge inn i bygninger gjennom sprekker og utettheter. Vann fra borede brønner kan også inneholde høye konsentrasjoner av Radon, som kan frigjøres til luften. Ved frigjøring gir Radon stråledoser til lungene ved innånding.

Statens strålevern anbefaler at radonkonsentrasjonen måles i alle norske hus. Dette gjøres blant annet med sporfilm.

I følge verdens helseorganisasjon (WHO) er Radon den største årsaken til lungekreft i USA, nest etter røyking. Radon er en naturlig forekommende gass som siver gjennom berggrunnen. Forekomstene av radon vil variere med de geografiske forholdene, men Norge er blant de landene i verden med størst konsentrasjon av gassen.

Hva kan vi gjøre for deg?

Det mest effektive tiltaket vil være å montere en radonsperre og gasstett konstruksjon mot byggegrunnen. Vi kan komme til deg og måle radonkonsentrasjonen i ditt hus, og vi monterer radonbrønner og ventilasjonssystem (radonavsug) dersom radonkonsentrasjonen er over grensen.

Byggmester Amund Lone er medlem av Radonkjeden.

REHABILITERING & RESTAURERING

Byggmester Amund Lone utfører oppussing/rehabilitering. Rehabilitering innebærer ofte skifte av gamle vinduer, dører, gulv og kledning. Ved å foreta en enkel befaring, kan vi hjelpe deg å fastslå hvilke deler som eventuelt må skiftes ut.

Legging av gulv

Byggmester Amund Lone utfører maling, pussing og nylegging av gulv, og har lang erfaring innen dette.

Utskiftning av vinduer

Har du en dugget/punktert rute? Byggmester Amund Lone skifter punkterte og knuste ruter, rimelig og effektivt.

Utskiftning av dører

Er dørene i huset ditt gamle og slitte? Ved å bytte gamle dører ut med nye dører, vil man få en verdiøkning på boligen. Byggmester Amund Lone monterer alle typer dører, blant annet ytterdører, terrassedører, branndører og lyddører.

Utskiftning av kledning

Byggmester Amund Lone skifter utvendig kledning for deg, og setter her utførelse høyt, slik at resultatet blir optimalt. Dersom man skifter kledning vinterstid, bør man kjøpe ferdig malt eller impregnert kledning. Monterer man ubehandlet kledning og ikke har anledning til å male kledningen med en gang, kan kledningen bli skadet når vann trekker inn i treverket. Vi monterer kledningen til avtalt tid og pris, raskt og effektivt.

Utskiftning av tak

Uten et tett tak vil huset bli ødelagt relativt fort. Det vil oppstå lekkasjer som fører til råteskader, og alt skadet materiell må skiftes ut. Dette er dyrt, og dekkes ikke av vanlig innboforsikring. Kontakt oss, og vi legger nytt tak før dette problemet oppstår. Dersom du vet at taket på ditt hus er svært gammelt og modent for utskiftning, bør du skifte det før det oppstår lekkasje!

Restaurering/Bygningsvern

Har du et gammelt hus du ønsker å bevare i original stil? Har huset fått manglende med vedlikehold de siste årene? Restaurering innebærer vedlikehold, konservering og om nødvendig oppussing av gamle hus som skal beholdes i original stil. Ved restaurering bytter Byggmester Amund Lone ut ødelagte deler ut med nye kopier i friskt materiale.

At restaurering foregår på riktig måte, er svært viktig. Uerstattelige verdier går ofte tapt dersom man ikke vet hva man har med å gjøre, eller hvordan man skal behandle bygningen.